Bezpłatna edukacja przedporodowa i opieka po porodzie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

skierowana jest przeze mnie do każdej kobiety w ciąży, zamieszkałej w Koszalinie, województwo Zachodniopomorskie. Warunkiem jest złożenie deklaracji wyboru położnej Anny Mazur w Zakładzie Opieki Zdrowotnej S.C. „Panaceum” przy ul. Krzyżanowskiego 1 w Koszalinie. Wybór położnej należy do Ciebie! Nie istnieje rejonizacja i obligatoryjna przynależność do placówki medycznej związanej z miejscem Twojego zameldowania. Wybierając położną, potwierdzasz ten fakt własnym oświadczeniem woli zwanej „deklaracją wyboru” w postaci papierowej lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz ją w najbliższym czasie, zapraszam Cię pod moje skrzydła!

Zależy mi, abyś czuła się bezpiecznie, komfortowo i pewnie. Spotkania są skierowane do Ciebie i Twojego partnera, by wyruszyć  razem w niezwykłą podróż, zmierzającą do rzetelnego i zgodnego z aktualną wiedzą medyczną przygotowania do porodu, połogu i opieki nad dzieckiem. 

Zmniejszenie lub zniwelowanie Twojego strachu i obaw to kluczowe zadanie dla mnie, ponieważ będzie to miało swoje skutki w sprawowaniu przez Ciebie autokontroli podczas porodu i świadomym jego przeżyciu.

Ważne dla mnie jest to, abyś podczas spotkań otrzymała pełne wsparcie i odpowiedź na każde nurtujące Cię pytanie, a Twoja satysfakcja z udziału będzie świadczyła o wysokiej jakości świadczonych przeze mnie usług.

Edukacja przedporodowa realizowana jest przeze mnie stacjonarnie od 21 tygodnia ciąży do terminu porodu, w kameralnych grupach.

Edukacja przedporodowa realizowana jest przeze mnie od 21 tygodnia ciąży do terminu porodu.

Częstotliwość spotkań to:
– od 21 do 31 tygodnia ciąży – 1 raz w tygodniu
– od 32 tygodnia ciąży do porodu – 2 razy w tygodniu

Spotkania odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku.
Zapraszam do złożenia deklaracji wyboru położnej w wyżej wymienionej placówce zdrowotnej w godzinach 08:00-18:00 lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Edukacja przedporodowa obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, realizowane są najczęściej w formie grupowej.

Program edukacji przedporodowej dotyczy :

ciąży  i obejmuje :

 • przebieg ciąży i rozwój dziecka od początku ciąży do porodu
 • opiekę prenatalną – dostępne formy opieki medycznej i plan opieki przedporodowej
 • styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży i dziecka, aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w okresie ciąży
 • dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi
 • ruchy dziecka
 • profilaktykę chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, w tym szczepienia ochronne dla kobiet w ciąży i po porodzie
 • problemy psychologiczne i emocjonalne kobiety i jej rodziny w okresie ciąży, porodu i połogu
 • zagadnienia prawne dotyczące standardu, praw pacjenta, opieki medycznej w okresie okołoporodowym, ustawodawstwa rodzinnego, ochrony prawnej ciężarnych, matek

porodu i obejmuje :

 • przygotowanie do porodu i plan porodu, w tym preferencje i oczekiwania rodzącej  
 • czynniki zwiastujące poród, początek porodu, w tym stany nagłe wymagające szybkiej interwencji lub hospitalizacji 
 • fizjologia porodu, poród aktywny, poród rodzinny   
 • pozycje wykorzystywane w I i II okresie porodu (pozycje wertykalne) i sprzęt pomocny w trakcie porodu
 • łagodzenie bólu porodowego (niefarmakologiczne  i farmakologiczne)
 • kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”, w tym inicjacja karmienia piersią
 • cięcie cesarskie – korzyści i zagrożenia dla matki i dziecka, powikłania wczesne i późne po cięciu cesarskim

połogu i obejmuje:

 • opiekę w okresie połogu – przebieg połogu, powrót płodności po porodzie oraz psychologiczne aspekty połogu (baby blues)
 • karmienie piersią i wsparcie w laktacji, w tym rozwiązywanie problemów związanych z laktacją
 • opiekę nad noworodkiem a następnie nad niemowlęciem, w tym postępowanie z noworodkiem po urodzeniu
 • badania profilaktyczne wykonywane u noworodka oraz niemowlęcia,
 • pielęgnację i kąpiel noworodka
 • informacje i zalecenia dla rodziców odnośnie postępowania z dzieckiem w domu oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w środowisku domowym
 • potrzeby noworodka i sposoby ich zaspokajania
 • bilanse u dziecka
 • żywienie uzupełniające małego dziecka

wsparcia społecznego w okresie okołoporodowym i obejmuje:

 • informacje dotyczące wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego, rzeczowego (materialnego)

Poniżej linki do zapoznania się w kwestii informacji dotyczących Twoich praw zawartych na stronie NFZ i sejmu

NFZ Szczecin
SEJM.gov.pl

Po porodzie, w ramach wyżej wspomnianej deklaracji wyboru położnej POZ, przysługuje Ci z jej strony opieka nad Tobą i Twoim dzieckiem.

Ma na celu zapewnienie ciągłej profesjonalnej opieki w miejscu Twojego zamieszkania albo aktualnego pobytu. Jest realizowana według indywidualnego planu, modyfikowanego zgodnie z Twoim stanem i Twojego dziecka oraz sytuacją w środowisku domowym.

Położna środowiskowo-rodzinna (POZ) będzie opiekować się  Twoim dzieckiem – noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz Tobą w okresie połogu – do 42 dnia po porodzie.  Realizując opiekę poporodową, położna POZ zobowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych po porodzie od 4 do 6 wizyt patronażowych.

Wizyty patronażowe położnej mają na celu opiekę nad noworodkiem lub niemowlęciem, w tym:

 • obserwację i ocenę rozwoju fizycznego, w zakresie adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychomotorycznego, funkcjonowania narządów zmysłów,
 • ocenę odruchów noworodka,
 • sposobu oraz technik karmienia
 • wykrywanie objawów patologicznych
 • ocenę relacji rodziny z noworodkiem
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersiąszczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samoopieki
 • promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców
 • identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie
 • formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań

Po zakończeniu wizyt patronażowych, położna przekazuje opiekę nad Twoim niemowlęciem pielęgniarce środowiskowej podstawowej opieki zdrowotnej, którą wybrałaś. Badanie dziecka wykonywane jest w Twojej obecności lub faktycznego opiekuna w miejscu zamieszkania lub aktualnego Waszego pobytu. Pierwsza wizyta patronażowa odbywa się nie później niż 48 godzin po opuszczeniu  szpitala przez Ciebie i Twoje dziecko lub od uzyskania informacji o zgłoszeniu urodzenia.

Zapisz się, jeśli jesteś z Koszalina!

Zapraszam do zapisów już od 10 tygodnia ciąży.

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Usługodawca Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Położnej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Anna Mazur. Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności (np. realizacja umowy, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: biuro@aktywnaszkolarodzenia.pl

  Serdecznie zapraszam!
  Ania Mazur

  „Uwierz w siebie, poród należy do Ciebie!”