EDUKACJA PRZEDPORODOWA

OPIEKA POPORODOWA

KONSULTACJA ONLINE

KURSY ONLINE

PODCASTY

INFOGRAFIKI EDUKACYJNE

DLACZEGO AKTYWNA SZKOŁA RODZENIA?

„Uwierz w siebie, poród należy do Ciebie!” – to moje autorskie hasło, które towarzyszy mi od początku zawodowej praktyki. Jego treść wynika z moich długoletnich obserwacji, doświadczenia zawodowego i oferty, jaką powinniśmy składać – my personel medyczny – każdej rodzącej kobiecie. Hasło to umieszcza kobietę w trakcie porodu w centrum tego wydarzenia. Poród dotyczy bezpośrednio ciała kobiety, dlatego jej rola nie może być zmarginalizowana i zdominowana aktywnością innych osób biorących udział w tym wydarzeniu. Tylko niewielki procent kobiet, z przyczyn medycznych, nie będzie w stanie urodzić siłami i drogami natury. Pozostała liczebna większość jest w stanie sprostać naturalnemu aktowi narodzin. Żadna sala porodowa nie jest tak genialnie wyposażona jak kobiecy organizm, który posiada wyjątkowe mechanizmy wspierające do pokonywania trudności, jakimi są stopniowo narastające skurcze, a wraz z nimi coraz mocniejszy dyskomfort.

To, czego potrzebuje kobieta w trakcie porodu, to odpowiedniej dla siebie przestrzeni, spokoju, pełnego wsparcia przez osobę towarzyszącą oraz pomocy udzielanej przez wykwalifikowany personel medyczny. Kobieta znająca charakter i mechanizm porodu, przekonana we własne siły, skupiająca się na sygnałach płynących z jej ciała – to kobieta świadoma siebie, działająca na własną korzyść i korzyść swojego dziecka. Aktywność rodzącej w czasie porodu przejawia się poprzez odnajdywanie odpowiednich dla siebie pozycji, wykorzystywanie przerw na odpoczynek i relaks, zastosowanie skutecznego masażu napiętych i bolesnych miejsc, co przekłada się nie tylko na jej kondycję psychofizyczną, ale również na ogólny stan dziecka. Aktywny poród to aktywna kobieta rodząca, skoncentrowana na świadomym oddychaniu i bazująca na właściwym i umiejętnym wykorzystaniu własnej energii w całym procesie porodowym. Szczególny akcent stawiany jest także na aktywne przygotowanie osoby towarzyszącej do dobrowolnej obecności i spełnienia ważnej świadomej roli w czasie porodu swojej partnerki i narodzin dziecka, a także po jego zakończeniu.

W skład zespołu osób moderujących zajęciami wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycznych, powiązanych z obszerną tematyką programu spotkań.

W naszej szkole rodzenia stawiamy na aktywne uczestnictwo i zaangażowanie wszystkich uczestników w celu świadomego i skutecznego przygotowania do aktywnego porodu, wzmacniania rodzicielskich kompetencji, odpowiedniego postępowania wynikającego z oceny symulowanych sytuacji opartych na życiowych scenariuszach. Nie chcemy, aby charakter zajęć był wyłącznie wykładowy, a przez to monotonny i nudny. Zależy nam na tym, aby przekazywane treści były jak najlepiej zapamiętywane i wykorzystywane w praktyce.

Aktywny poród powinien być skutkiem aktywnego i holistycznego przygotowania do niego, do czego serdecznie wszystkich zainteresowanych zachęcamy.

Będąc położną od kilkunastu lat i mamą dwójki chłopców, wie, jak ważne jest wsparcie na każdym etapie ciąży, porodu i połogu, nie tylko ze strony rodziny, ale także personelu medycznego. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, na kierunku położnictwo. Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego zdobyła w Bydgoszczy. Jest certyfikowanym doradcą laktacyjnym (CDL). Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Z oddaniem pomaga kobietom w ciąży, przygotowuje przyszłych rodziców do porodu oraz opieki nad dzieckiem. Priorytetami w jej pracy są: autentyczna troska i zaangażowanie, postępowanie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz przestrzeganie praw pacjenta. To one wyznaczają w jej zawodowej aktywności, kierunek do podnoszenia poziomu jakości świadczonych usług, budowania zaufania i dbania o bezpieczeństwo osób będących pod jej opieką.  Jest zwolenniczką aktywnego porodu, w którym świadomy oddech i aktywność kobiety rodzącej ma szczególne znaczenie i przekłada się na jakość porodu. Zachęca i przygotowuje uczestniczki do przeżycia porodu w pozycjach wertykalnych. Stworzyła hasło- motto, które brzmi:

„Uwierz w siebie, poród należy do Ciebie!”

w przekonaniu, że potencjał i siła w głównej mierze tkwią w samej kobiecie rodzącej. To, czego najbardziej potrzebuje rodząca podczas aktywnego porodu, to przestrzeni, wsparcia osób bliskich i w sytuacjach medycznie uzasadnionych – pomocy fachowców. W tym celu stworzyła AKTYWNĄ SZKOŁĘ RODZENIA, w której zależy jej na świadomym przygotowaniu do porodu i opieki poporodowej przez obojga rodziców, uświadamianiu ich praw związanych z udzielaniem świadczeń medycznych oraz  wsparciu na każdym etapie nowego rozdziału ich życia. Kieruje się skutecznością, rzetelnością, empatią i wolnością. Jest bezpośrednia i autentyczna. Bardzo lubi swoją pracę. Choć jest typowym zadaniowcem, dla którego istnieją wyłącznie wyzwania, a nie przeszkody, zna swoje słabości i ograniczenia. Uwielbia czarną, dobrą kawę i muzykę. Najbardziej odpoczywa i regeneruje się w swoim zielonym ogrodzie lub podróżując.

ZAPRASZAMY
do skorzystania z usług

Dedykujemy nasze usługi każdej kobiecie, przyszłym rodzicom spodziewającym się dziecka, by skutecznie i rzetelnie przygotować się do nowego etapu w życiu.

INSTAGRAM